Начальник відділу освіти В.І.Бродовенко

Кошторис на 2017 рік

Сорокотязька ЗОШ

с. Сорокотяга, Жашківський район, Черкаська область

Вид бюджету: МІСЦЕВИЙ
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 015 006,00 572,00 3 015 578,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 015 006,00 х 3 015 006,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 572,00 572,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 572,00 572,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами) - -
інші надходження, у тому числі: х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 3 015 006,00 572,00 3 015 578,00
Поточні видатки 2000 3 015 006,00 572,00 3 015 578,00
Оплата праці 2110 2 072 135,00 - 2 072 135,00
Заробітна плата 2111 2 072 135,00 - 2 072 135,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 455 496,00 - 455 496,00
Використання товарів і послуг 2200 486 525,00 572,00 487 097,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 21 102,00 572,00 21 674,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 100,00 - 100,00
Продукти харчування 2230 35 853,00 - 35 853,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 6 932,00 - 6 932,00
Видатки на відрядження 2250 1 690,00 - 1 690,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 420 284,00 - 420 284,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 70 284,00 - 70 284,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 350 000,00 - 350 000,00
Оплата енергосервісу 2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 564,00 - 564,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 564,00 - 564,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 850,00 850,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -

Керівник ____________________ Л.І.Починок

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _______ Т.С. Бухенська

1 листопада 2017 року

Кiлькiсть переглядiв: 311

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.