План асигнувань на 2019 рік

Баланс на 01 січня 2019 року

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Два мільйона двісті дванадцять тисяч чотириста сімдесят шість грн. 00 коп. (2212476 грн.)

ВО начальника відділу освіти І. О. Волицька

03 березня 2019 р.

КОШТОРИС на 2019 рік

26323953 Сорокотязький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради Черкаської області

19230 Черкаська область Жашківський район с. Сорокотяга вул. Каштанова будинок 3

Вид бюджету Місцевий

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 2212476,00 -
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 2212476,00 Х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х -
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х -
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х -
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х -
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х -
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 Х -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти 25020300 Х -
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 Х -
- інші надходження, у тому числі: Х -
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) Х -
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) Х -
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) Х -
Х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 2212476,00 -
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 2212476,00 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2091049,00 -
Оплата праці 2110 1713976,00 -
Заробітна плата 2111 1713976,00 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - -
Нарахування на оплату праці 2120 377073,00 -
Використання товарів і послуг 2200 121427,00 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 5500,00 -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 800,00 -
Продукти харчування 2230 14322,00 - 14322,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 4500,00 - 4500,00
Видатки на відрядження 2250 1000,00 - 1000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 95305,00 - 95305,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 15305,00 - 15305,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 80000,00 - 80000,00
Оплата енергосервісу 2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 - - -
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
Директор Л.І.Починок
(підпис) (ініціали і прізвище)
Бухгалтер І.Г.Целова
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.*** 03 березня 2019 р.
( число, місяць, рік)
Кiлькiсть переглядiв: 52

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.