Кошторис на 2018 рік

КОШТОРИС
на 2018 рік
Сорокотязький ЗСО
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с. Сорокотяга, Жашківський район , Черкаська обл.
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Жашківської РДА
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
(грн.)
НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний фондСпеціальний фонд
12345
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох1 856 400,00-1 856 400,00
Надходження коштів із загального фонду бюджетух1 856 400,00х1 856 400,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:х---
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х--
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю---
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х--
(розписати за підгрупами)--
інші надходження, у тому числі:х--
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)х--
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)х--
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)х
х****
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогох1 856 400,00-1 856 400,00
Поточні видатки20001 856 400,00-1 856 400,00
Оплата праці21101 303 425,00-1 303 425,00
Заробітна плата21111 303 425,00-1 303 425,00
Грошове забезпечення військовослужбовців2112---
Нарахування на оплату праці2120286 753,00-286 753,00
Використання товарів і послуг2200266 222,00-266 222,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221018 139,00-18 139,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2220164,00-164,00
Продукти харчування223010 200,00-10 200,00
Оплата послуг (крім комунальних)2240720,00-720,00
Видатки на відрядження2250555,00-555,00
Видатки та заходи спеціального призначення2260---
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270236 444,00-236 444,00
Оплата теплопостачання2271---
Оплата водопостачання та водовідведення2272---
Оплата електроенергії227344 334,00-44 334,00
Оплата природного газу2274---
Оплата інших енергоносіїв2275192 110,00-192 110,00
Оплата енергосервісу2276---
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280---
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281---
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282---
Обслуговування боргових зобов'язань2400---
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410---
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420---
Поточні трансферти2600---
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610---
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620---
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630---
Соціальне забезпечення2700---
Виплата пенсій і допомоги2710---
Стипендії2720---
Інші виплати населенню2730---
Інші поточні видатки2800--
Капітальні видатки3000---
Придбання основного капіталу3100---
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110---
Капітальне будівництво (придбання)3120---
Капітальне будівництво (придбання) житла3121---
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122---
Капітальний ремонт3130---
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131---
Капітальний ремонт інших об'єктів3132---
Реконструкція та реставрація3140---
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141---
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142---
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143---
Створення державних запасів і резервів3150---
Придбання землі та нематеріальних активів3160---
Капітальні трансферти3200---
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210---
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220---
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230
Капітальні трансферти населенню3240---
Надання внутрішніх кредитів4110--
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111---
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112---
Надання інших внутрішніх кредитів4113---
Надання зовнішніх кредитів4210---
Нерозподілені видатки9000---
КерівникЛ.І.Починок
(підпис)(ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділуТ.С.Бухенська
(підпис)(ініціали і прізвище)
1 січня 2018
(число, місяць, рік)
Кiлькiсть переглядiв: 35

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.